Конкурсное мероприятие «Солдатская каша»!

Emblema_Konkurs_Soldatskaya_kasha
V_ramkakh_prazdnovania_75_1
V_ramkakh_prazdnovania_75_2